Voor welk onderwerp zoekt u financiering?

 • programma's (117|130)
  Klik hier als u alle financieringsinstrumenten op een rij wilt hebben. Selecteer dan, indien nodig, hieronder nog drie voorwaarden en klik op de blauwe zoekknop.
 • GESPREKKEN (7|38)
  Klik hier als u OPROEPEN vermeld wilt hebben. Selecteer dan, indien nodig, hieronder nog drie voorwaarden en klik op de blauwe zoekknop.
 • Best-Practice - Projecten (25049)
  Klik hier als u gesubsidieerde projecten vermeld wilt hebben. Selecteer dan, indien nodig, hieronder nog drie voorwaarden en klik op de blauwe zoekknop.
 • partners (3)
  Klik hier als u projectpartners vermeld wilt hebben. Selecteer dan, indien nodig, hieronder nog drie voorwaarden en klik op de blauwe zoekknop.
 • PROMOTE MEDIA LITERACY
 • ECONOMY COOPERATION
 • RADICALISATION
 • Health for Dogs (Animals)
 • learning mobility of individuals
 • cooperation for innovation and good practices
 • cooperation for innovation and good practices
 • representativeness
 • ADMINISTRATION (5)
  • Algemeen EU-bestuur
  • Bestuur
  • goed bestuur
  • Openbaar bestuur
  • Stadsplanning
 • BEVEILIGING (17)
  • Bescherming (1)
   • ramp
  • Binnenlandse veiligheid
  • Conflictpreventie
  • Cyberbeveiliging
  • Grens bescherming
  • Militair en Defensie
  • Politiële samenwerking
  • ramp
  • Ramp preventie
  • Risicopreventie
  • Slachtoffers bescherming
  • Stabiliteit en vrede
  • Stedelijke veiligheid
  • Terrorismebestrijding
  • Veiligheidsbeleid
  • Verdediging
  • Wapenbeheersing en non-proliferatie
 • BURGERMAATSCHAPPIJ (21)
  • Armoede vermindering
  • Beleid maken
  • Bescherming (1)
   • ramp
  • beter leven
  • bewustmaking
  • Burgerschap
  • Civiele bescherming
  • Democratie
  • Demografische veranderingen en immigratie
  • Geslachtsgelijkheid
  • Huisvesting
  • Integratie van migranten en vluchtelingen
  • kansarme mensen
  • Menselijk vermogen
  • Migratie
  • Mobiliteit in de Europese Unie
  • Onbekwaamheid
  • Populisme en extreem denken
  • Sport
  • Stedelijke armoede
  • Veiligheid
 • cybersecurity (7)
  • #1
  • #2
  • #3
  • ###
  • #1 (6)
   • #2
   • #3
   • #4
   • #5
   • #6
   • #7
  • #
 • DIGITALISERING (9)
  • Cloud, data en kunstmatige intelligentie
  • Cyberbeveiliging
  • Digitaal Onderwijs
  • Digitale Agenda
  • Digitale samenleving
  • Digitale transitie
  • Europese digitale-innovatiehubs
  • Geavanceerde digitale vaardigheden
  • internetten
 • DUURZAAMHEID (4)
  • Duurzaam gebruik van land- en natuurgebaseerde oplossingen
  • Duurzame energie
  • Duurzame financiering
  • Duurzame ontwikkeling
 • ECONOMIE (15)
  • Banen en vaardigheden in de lokale economie
  • Bio-economie
  • Blauwe economie
  • Bouw en Renovatie
  • circular Economy
  • Dienst
  • Handel
  • Interne markt
  • Interne markt
  • Koolstofarme economie
  • Reis
  • Samenwerking tussen hulpdiensten
  • Toerisme
  • Werkgelegenheid creëren
  • Zaken en Industrie (10)
   • Bank- en financiële diensten
   • Bedrijf
   • Bedrijf (1)
    • Ondernemerschap
   • Concurrentievermogen
   • duurzaam ondernemen
   • INDUSTRIE
   • INDUSTRIE (3)
    • Geneesmiddelen
    • Industrieel ontwerp
    • Productie-industrieën
   • markt lancering
   • nieuwe Producten en Diensten
   • Ondernemerschap
   • promotie exporteren
   • SME - Small and Medium Enterprises
   • SME - Small and Medium Enterprises (1)
    • MKB-beleid
 • ENERGIE (6)
  • Duurzame energie
  • Energie-efficiëntie (1)
   • Batterij systemen
  • Energiebesparend
  • Energietransitie
  • Hernieuwbare energie (1)
   • Energie opslag
  • Traditionele energie
 • ENVIRONMENT (18)
  • Afval en vervuiling
  • Beheer van natuurlijke en door de mens veroorzaakte bedreigingen, risicobeheer
  • Biodiversiteit
  • Bodem- en luchtkwaliteit
  • Duurzaam gebruik van land- en natuurgebaseerde oplossingen
  • Ecologie (1)
   • synthetische brandstof
  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen
  • Grondstoffen
  • Koolstofarme economie
  • Luchtkwaliteit
  • Milieubescherming
  • Natuur en biodiversiteit
  • Natuurbescherming
  • Natuurlijke bronnen
  • Nieuwe GreenDeal
  • Water beheersing
  • Waterwegen, meren en rivieren
  • Zonne energie
 • EXTERNE ACTIE (3)
  • Buitenlandse Zaken
  • Internationale samenwerking
  • Uitbreiding
 • GERECHTIGHEID (11)
  • Ciminaal, Handels- en Burgerlijk Recht
  • Consumentenbescherming
  • Consumentenrechten
  • Corruptie
  • Criminaliteit en fraude
  • Crimineel
  • EU-justitiële samenwerking
  • Europese waarden promoten en beschermen
  • Fundamentele rechten
  • Gelijke rechten
  • Rechtsstaat
 • HEALTH (3)
  • COVID 19
  • Gezondheidsdienst
  • Post-COVID19-crisis
 • INFRASTRUCTUUR (3)
  • Duurzame Infrastructuur
  • Infrastructuur voor rampenbestrijding
  • Investering in infrastructuur
 • INNOVATIE (6)
  • Europese digitale-innovatiehubs
  • Het beste gebruik van technologieën versnellen
  • implementation of innovations
  • Industriële innovatie
  • Innovatie capaciteit
  • Innovatie en verantwoorde overheidsopdrachten
 • JEUGD (3)
  • Dialoogprojecten voor jongeren
  • Jeugd werk
  • Mobiliteitsproject (jongerenuitwisselingen)
 • KLIMAAT (3)
  • Klimaatadaptatie
  • Klimaatbestendige economie
  • Klimaatverandering
 • KUNST EN CULTUUR (4)
  • cinema
  • Cultuur (5)
   • Cultureel erfgoed
   • Culturele en creatieve sectoren
   • Culturele kennis
   • culturele Sector
   • Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving (HEC 2)
  • KUNST
  • Spellen
 • LANDBOUW (3)
  • Bosbouw
  • Visserij
  • Voedsel (1)
   • Voedselveiligheid
 • Marine and Maritime Sector (2)
  • Kustbeheer en maritieme vraagstukken
  • Zeeën, oceanen en binnenwateren
 • MEDIA (8)
  • Audiovisuele productie
  • Computerspellen
  • Crossmedia
  • Film (1)
   • Filmeducatie
  • Informatie- en communicatietechnologieën (2)
   • Computing met hoge prestaties
   • Informatie
  • Telecommunicatie
  • VERGROTE REALITEIT
  • Virtuele realiteit
 • ONDERZOEK (2)
  • Basis onderzoek
  • Interdisciplinair onderzoek
 • ONTWIKKELING (7)
  • Duurzame ontwikkeling
  • economic Development
  • local Development
  • Ontwikkelingssamenwerking (2)
   • Financiële hulp
   • Technische assistentie
  • Plattelandsontwikkeling
  • Regionale Ontwikkeling (1)
   • Regionale planning
  • Stedelijke ontwikkeling (2)
   • Innovatie en verantwoorde overheidsopdrachten
   • Stedelijke Mobiliteit
 • opleiding (10)
  • Banen en vaardigheden in de lokale economie
  • Beroepsonderwijs (1)
   • Leertijd
  • Digitaal Onderwijs
  • e-learning
  • Filmeducatie
  • Hoger onderwijs
  • Kennisbeheer
  • Levenslang leren
  • Opleiding
  • Volwassenenonderwijs
 • OTHER (27)
  • Artefacten
  • Behoud
  • Betrokkenheid van het publiek
  • Bevoorradingsketen
  • Capaciteit opbouwen
  • creativiteit
  • Douane
  • Evaluatiesystemen en resultaten
  • Gebouw
  • Gemeenschappen (1)
   • Steden
  • Gemeenschapsintegratie en gemeenschappelijke identiteit
  • Geschiedenis
  • Grensoverschrijdende circulatie
  • Groei en ontwikkeling
  • Inhoud
  • institutionele samenwerking
  • Internationaal bereik
  • Levenskwaliteit (1)
   • Groei en ontwikkeling
  • Medewerking aan de administratie van belastingen
  • Netwerk (1)
   • Samenwerkingsnetwerk
  • Nieuwe talenten
  • Opkomend
  • Participatie en sociale inclusie
  • PROJECT MANAGEMENT
  • Publieksontwikkeling
  • Strategische partnerschappen
  • supply chain management
 • SAMENWERKING
 • SOCIAAL (8)
  • Humanitaire hulp (2)
   • Humanitaire hulp
   • Mensenrechten
  • kansarme mensen
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Sociaal experiment
  • Sociale integratie en gelijke kansen
  • Sociale investeringen en vaardigheden
  • Sociale Zaken (1)
   • Sociale bijstand
  • Werkloosheid
 • TECHNOLOGIE (11)
  • Batterij systemen
  • Biotechnologie
  • DIGITALE TECHNOLOGIE
  • Gemengde werkelijkheid
  • Groene technologieën
  • Meeslepende technologie
  • Nieuwe technologie
  • Overdracht van technologie
  • Robotica
  • Simulatie
  • Technische assistentie
 • VERVOER & MOBILITEIT (6)
  • Logistiek En Goederenvervoer
  • Multimodaal vervoer
  • Stedelijke Mobiliteit
  • Trans-Europese netwerken
  • Verbetering van vervoersverbindingen
  • Verkeer (2)
   • Navigatie
   • Vliegtuigen, voertuigen en schepen
 • WERKGELEGENHEID (3)
  • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
  • Werkgelegenheid creëren
  • Werkloosheid
 • WETENSCHAP (3)
  • Ruimte (1)
   • Satellieten
  • Verbinding tussen wetenschap en beleid
  • wetenschappelijke samenwerking
 • EUROPE (14)
  • Balkan (1)
   • NDICI-Western Balkan (Region 1) (6)
    • Albania
    • Bosnia and Herzegovina
    • Montenegro
    • Kosovo
    • North Macedonia
    • Republic Serbia
 • ASIA (7)
  • Pacific (1)
   • OCTs - Overseas Countries and Territories (15)
    • Anguilla
    • Aruba
    • Bermuda
    • Falkland Islands (Malvinas)
    • Greenland
    • Cayman Islands
    • Montserrat
    • New Caledonia
    • French Polynesia
    • Saint Pierre and Miquelon
    • Pitcairn
    • Saint Helena
    • Turks and Caicos Islands
    • French Southern Territories
    • Wallis and Futuna
 • AFRICA (5)
 • AMERICA (5)
  • North America (1)
   • Caribic (1)
   • Caribic (1)
    • OCTs - Overseas Countries and Territories (15)
     • Anguilla
     • Aruba
     • Bermuda
     • Falkland Islands (Malvinas)
     • Greenland
     • Cayman Islands
     • Montserrat
     • New Caledonia
     • French Polynesia
     • Saint Pierre and Miquelon
     • Pitcairn
     • Saint Helena
     • Turks and Caicos Islands
     • French Southern Territories
     • Wallis and Futuna
  • South America (2)
   • CAN - Comunidad Andina de Naciones (11)
    • Argentina
    • Bolivia
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Mexico
    • Panama
    • Peru
    • Paraguay
    • Uruguay
   • Mercosur - Mercado Común del Sur (14)
    • Argentina
    • Bolivia
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Guyana
    • Mexico
    • New Zealand (Aotearoa)
    • Peru
    • Paraguay
    • Suriname
    • Uruguay
    • Venezuela
 • ACP - African-caribian-pacific Countries (2)
  • Pacific (1)
   • OCTs - Overseas Countries and Territories (15)
    • Anguilla
    • Aruba
    • Bermuda
    • Falkland Islands (Malvinas)
    • Greenland
    • Cayman Islands
    • Montserrat
    • New Caledonia
    • French Polynesia
    • Saint Pierre and Miquelon
    • Pitcairn
    • Saint Helena
    • Turks and Caicos Islands
    • French Southern Territories
    • Wallis and Futuna
  • Caribic (1)
   • OCTs - Overseas Countries and Territories (15)
    • Anguilla
    • Aruba
    • Bermuda
    • Falkland Islands (Malvinas)
    • Greenland
    • Cayman Islands
    • Montserrat
    • New Caledonia
    • French Polynesia
    • Saint Pierre and Miquelon
    • Pitcairn
    • Saint Helena
    • Turks and Caicos Islands
    • French Southern Territories
    • Wallis and Futuna
 • EU Neighbourhood (3)
 • all non-EU members (213)
  • Andorra
  • United Arab Emirates
  • Afghanistan
  • Antigua and Barbuda
  • Anguilla
  • Albania
  • Armenia
  • Netherlands Antilles
  • Angola
  • Argentina
  • Australia
  • Aruba
  • Azerbaijan
  • Bosnia and Herzegovina
  • Barbados
  • Bangladesh
  • Burkina Faso
  • Bahrain
  • Burundi
  • Benin
  • Bermuda
  • Brunei Darussalam
  • Bolivia
  • Brazil
  • Bahamas
  • Bhutan
  • Botswana
  • Belarus
  • Belize
  • Canada
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Democratic Republic of the Congo
  • Central African Republic
  • Congo
  • Switzerland
  • Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
  • Cook Islands
  • Chile
  • Cameroon
  • China
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Cape Verde
  • Christmas Island
  • Djibouti
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • Algeria
  • Ecuador
  • Egypt
  • Western Sahara
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Fiji
  • Falkland Islands (Malvinas)
  • Federated States of Micronesia
  • Faroe Islands
  • Gabon
  • Great Britain (UK)
  • Grenada
  • Georgia
  • French Guiana
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Greenland
  • Gambia
  • Guinea
  • Guadeloupe
  • Equatorial Guinea
  • S. Georgia and S. Sandwich Islands
  • Guatemala
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Hong Kong
  • Honduras
  • Croatia (Hrvatska)
  • Haiti
  • Indonesia
  • Israel
  • India
  • Iraq
  • Iran
  • Iceland
  • Jamaica
  • Jordan
  • Japan
  • Kenya
  • Kyrgyzstan
  • Cambodia
  • Kiribati
  • Comoros
  • Saint Kitts and Nevis
  • Korea (North)
  • Korea (South)
  • Kuwait
  • Cayman Islands
  • Kazakhstan
  • Laos
  • Lebanon
  • Saint Lucia
  • Liechtenstein
  • Sri Lanka
  • Liberia
  • Lesotho
  • Libya
  • Morocco
  • Monaco
  • Moldova
  • Madagascar
  • Marshall Islands
  • North Macedonia
  • Mali
  • Myanmar
  • Mongolia
  • Macao
  • Northern Mariana Islands
  • Martinique
  • Mauritania
  • Montserrat
  • Mauritius
  • Maldives
  • Malawi
  • Mexico
  • Malaysia
  • Mozambique
  • Namibia
  • New Caledonia
  • Niger
  • Norfolk Island
  • Nigeria
  • Nicaragua
  • Norway
  • Nepal
  • Nauru
  • Niue
  • New Zealand (Aotearoa)
  • Oman
  • Panama
  • Peru
  • French Polynesia
  • Papua New Guinea
  • Philippines
  • Pakistan
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Pitcairn
  • Palestinian Territory
  • Palau
  • Paraguay
  • Qatar
  • Reunion
  • Russian Federation
  • Rwanda
  • Saudi Arabia
  • Solomon Islands
  • Seychelles
  • Sudan
  • Singapore
  • Saint Helena
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sierra Leone
  • San Marino
  • Senegal
  • Somalia
  • Suriname
  • Sao Tome and Principe
  • El Salvador
  • Syria
  • Swaziland
  • Turks and Caicos Islands
  • Chad
  • French Southern Territories
  • Togo
  • Thailand
  • Tajikistan
  • Tokelau
  • Turkmenistan
  • Tunisia
  • Tonga
  • Turkey
  • Trinidad and Tobago
  • Tuvalu
  • Taiwan
  • Tanzania
  • Ukraine
  • Uganda
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Venezuela
  • Virgin Islands (British)
  • Virgin Islands (U.S.)
  • Viet Nam
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
  • Samoa
  • Yemen
  • Mayotte
  • South Africa
  • Zambia
  • Zaire (former)
  • Zimbabwe
  • United States of America
  • Republic Serbia
  • Montenegro
  • Kosovo
  • South Sudan
  • Eswatini
  • Timor-Leste
  • Azerbaijan
  • #Test
  • Vatican City State
 • Outermost regions (5)
  • French Guiana
  • Guadeloupe
  • Martinique
  • Reunion
  • Mayotte
 • Worldwide (239)
  • Andorra
  • United Arab Emirates
  • Afghanistan
  • Antigua and Barbuda
  • Anguilla
  • Albania
  • Armenia
  • Netherlands Antilles
  • Angola
  • Argentina
  • Austria
  • Australia
  • Aruba
  • Azerbaijan
  • Bosnia and Herzegovina
  • Barbados
  • Bangladesh
  • Belgium
  • Burkina Faso
  • Bulgaria
  • Bahrain
  • Burundi
  • Benin
  • Bermuda
  • Brunei Darussalam
  • Bolivia
  • Brazil
  • Bahamas
  • Bhutan
  • Botswana
  • Belarus
  • Belize
  • Canada
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Democratic Republic of the Congo
  • Central African Republic
  • Congo
  • Switzerland
  • Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
  • Cook Islands
  • Chile
  • Cameroon
  • China
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Cape Verde
  • Christmas Island
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Djibouti
  • Denmark
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • Algeria
  • Ecuador
  • Estonia
  • Egypt
  • Western Sahara
  • Eritrea
  • Spain
  • Ethiopia
  • Finland
  • Fiji
  • Falkland Islands (Malvinas)
  • Federated States of Micronesia
  • Faroe Islands
  • France
  • Gabon
  • Great Britain (UK)
  • Grenada
  • Georgia
  • French Guiana
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Greenland
  • Gambia
  • Guinea
  • Guadeloupe
  • Equatorial Guinea
  • Greece
  • S. Georgia and S. Sandwich Islands
  • Guatemala
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Hong Kong
  • Honduras
  • Croatia (Hrvatska)
  • Haiti
  • Hungary
  • Indonesia
  • Ireland
  • Israel
  • India
  • Iraq
  • Iran
  • Iceland
  • Italy
  • Jamaica
  • Jordan
  • Japan
  • Kenya
  • Kyrgyzstan
  • Cambodia
  • Kiribati
  • Comoros
  • Saint Kitts and Nevis
  • Korea (North)
  • Korea (South)
  • Kuwait
  • Cayman Islands
  • Kazakhstan
  • Laos
  • Lebanon
  • Saint Lucia
  • Liechtenstein
  • Sri Lanka
  • Liberia
  • Lesotho
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Latvia
  • Libya
  • Morocco
  • Monaco
  • Moldova
  • Madagascar
  • Marshall Islands
  • North Macedonia
  • Mali
  • Myanmar
  • Mongolia
  • Macao
  • Northern Mariana Islands
  • Martinique
  • Mauritania
  • Montserrat
  • Malta
  • Mauritius
  • Maldives
  • Malawi
  • Mexico
  • Malaysia
  • Mozambique
  • Namibia
  • New Caledonia
  • Niger
  • Norfolk Island
  • Nigeria
  • Nicaragua
  • Netherlands
  • Norway
  • Nepal
  • Nauru
  • Niue
  • New Zealand (Aotearoa)
  • Oman
  • Panama
  • Peru
  • French Polynesia
  • Papua New Guinea
  • Philippines
  • Pakistan
  • Poland
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Pitcairn
  • Palestinian Territory
  • Portugal
  • Palau
  • Paraguay
  • Qatar
  • Reunion
  • Romania
  • Russian Federation
  • Rwanda
  • Saudi Arabia
  • Solomon Islands
  • Seychelles
  • Sudan
  • Sweden
  • Singapore
  • Saint Helena
  • Slovenia
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Slovakia
  • Sierra Leone
  • San Marino
  • Senegal
  • Somalia
  • Suriname
  • Sao Tome and Principe
  • El Salvador
  • Syria
  • Swaziland
  • Turks and Caicos Islands
  • Chad
  • French Southern Territories
  • Togo
  • Thailand
  • Tajikistan
  • Tokelau
  • Turkmenistan
  • Tunisia
  • Tonga
  • Turkey
  • Trinidad and Tobago
  • Tuvalu
  • Taiwan
  • Tanzania
  • Ukraine
  • Uganda
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Venezuela
  • Virgin Islands (British)
  • Virgin Islands (U.S.)
  • Viet Nam
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
  • Samoa
  • Yemen
  • Mayotte
  • South Africa
  • Zambia
  • Zaire (former)
  • Zimbabwe
  • United States of America
  • Republic Serbia
  • Montenegro
  • Kosovo
  • South Sudan
  • Eswatini
  • Timor-Leste
  • Azerbaijan
  • #Test
  • Vatican City State
  • Germany

Gewoon aan het rondkijken ? Gebruik snel zoeken op categorie:

130
PROGRAMMA'S
38
GESPREKKEN
25049
BEST-PRACTICE - PROJECTEN
3
PARTNERS

Location for : Listing Title